ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿ

  1. (ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ)ಹೆಂಡತಿ ಯಾಗಂಡ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ