ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸು

  1. ಸಂತೈಸು,ಶಾಂತಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ