ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮಗೊಳಿಸು

  1. ಸರಿಮಾಡು,ಮಟ್ಟಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ