ಸದಸ್ಯಸಂಖ್ಯಾಬಲ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸದಸ್ಯಸಂಖ್ಯಾಬಲ

  1. ಜನಬಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ