ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸತ್ತವ್ಯಕ್ತಿ

  1. ಅಳಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: