ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಕ್ರಮ ಬಡಿತ

  1. ಸ್ಪಂದನ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ