ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಸ್ಕರಿಸು

  1. ನಯಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ