ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡು

  1. ಶೇಖರಿಸು,ಸೇರಿಸು,ಜಮಾಯಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ