ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಖ್ಯಾಕ್ರಮ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಖ್ಯಾಕ್ರಮ

  1. (ಬೀಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸುವ)ಅಂಕಿಕ್ರಮ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ