ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಕಾಲ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಕಾಲ

  1. ಅಲ್ಪಾವಧಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ