ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ವಿಕ್ಷನರಿ β

ಸಂಕ್ರಮಣಕಾಲ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕ್ರಮಣಕಾಲ

  1. ಪರ್ವಣಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ