ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಕೋಚಗೊಳಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕೋಚಗೊಳಿಸು

  1. ಸುರುಳ್ಚು,ಕುಗ್ಗಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ