ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಕೀರ್ತನ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕೀರ್ತನ

  1. (ಪರಮಾತ್ಮನ)ಗುಣಗಳ ಕೀರ್ತನೆ,ಸ್ತುತಿ,ಸ್ತೋತ್ರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ