ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಧಾನ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಧಾನ

  1. ಸುದೀರ್ಘ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ