ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ವಿಕ್ಷನರಿ β

ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವಿಕೆಗಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವಿಕೆಗಳು

  1. ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವಿಕೆ ಪದದ ಹಲವೆಣಿಕೆಯ ರೂಪ