ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವನು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವನು

  1. _____________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ