ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಷಡ್ರಸಗಳು

  1. ರಸ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ