ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶೈತ್ಯಗೊಳಿಸು

  1. ತಣ್ಣಗಾಗಿಸು,ತಣಿಸು (ಚನ್ನಾಗಿ ತಣಿಸಿಟ್ಟ ಹಾಲು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ