ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸು

  1. ನಿಲ್ಲು,ಸ್ಥಿರವಾಗಿರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: