ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವ್ರತಾಚರಣೆ

  1. ವಿಧಿ,ಕರ್ಮಗಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ