ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡು

  1. ___________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ