ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಕರ್ಷಣೆ

  1. ವರ್ಚಸ್ಸು,ಆಕರ್ಷಕತೆ,ಮೋಹಕತೆ,ಪ್ರಭಾವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ