ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಷಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸು

  1. ನಂಜಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ