ವಿಷನಿವಾರಕ ಔಷಧ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಷನಿವಾರಕ ಔಷಧ

  1. ಅಮೃತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ