ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡು

  1. ಸುಮ್ಮನಿರು,ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ