ನಿದ್ದೆ - ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು

ನಿದ್ದೆ is available in ೦ other language.

ನಿದ್ದೆ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.