ತ್ಯಜಿಸು - ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು

ತ್ಯಜಿಸು is available in ೦ other language.

ತ್ಯಜಿಸು ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.