ಬಳಕೆದಾರರ ಕಾಣಿಕೆಗಳು

೨೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

೨೧ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

೨೦ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

೧೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

೧೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

೧೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

೧೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

೧೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

೧೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

೧೧ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

ಹಳೆ ೫೦
"https://kn.wiktionary.org/wiki/ವಿಶೇಷ:Contributions/HydrizBot" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ