ಬಳಕೆದಾರರ ಕಾಣಿಕೆಗಳು

೨೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೨೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೧೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೧೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೧೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೧೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೧೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೧೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩

೩೦ ಜುಲೈ ೨೦೧೩

೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೩

೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೨

೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೨

೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೨

೪ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೨

೩ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೨

೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೨

೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೨

೩೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೨

೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೨

೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೨

೨೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೨

೨೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೨

ಹಳೆ ೫೦
"https://kn.wiktionary.org/wiki/ವಿಶೇಷ:Contributions/AvocatoBot" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ