ವಿವಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿವಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನ

  1. ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳ,ಆಶ್ರಯಧಾಮ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ