ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಲೋಮವಾದ

  1. ಪ್ರತೀಕ,ತಲೆಕೆಳಗಾದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ