ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿರುದ್ಧವಾದ

  1. ಅಡ್ಡವಾದ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ