ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿರಾಮ ಕೊಡು

  1. ನಿಲ್ಲು,ತಡೆ,ತಾಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ