ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿನಾಶಕರವಾದ

  1. ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕರವಾದ,ತಲೆಹೋಗುವ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ