ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಚಾರಿಸು

  1. ಪ್ರಶ್ನಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ