ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಿರ್ವಾಹಕ ಮನವಿ ಪುಟ

ಕನ್ನಡ ವಿಕ್ಷನರಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಈ ಪುಟದ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮನವಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸದಸ್ಯ:ವಿವೇಕ್_ಶಂಕರ್ ಇವರನ್ನು ವಿಕ್ಷನರಿ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ~~ ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ UTC 09:09, ಮಾರ್ಚ್ ೬, ೨೦೧೨

ಮನವಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾನು, ವಿವೇಕ್ ಶಂಕರ್ ವಿಕ್ಶನರಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮನವಿ. ~~ ಸದಸ್ಯ:ವಿವೇಕ್ ಶಂಕರ್

ಮನವಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸದಸ್ಯ:Sandeepkambi ಇವರನ್ನು ವಿಕ್ಶನರಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ~~ ಸದಸ್ಯ:ವಿವೇಕ್ ಶಂಕರ್

ಮನವಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸದಸ್ಯ:ವಿವೇಕ್_ಶಂಕರ್ ಇವರನ್ನು ವಿಕ್ಷನರಿ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ~~ ಸದಸ್ಯ:ಪ್ರಶಾಂತ ಸೊರಟೂರ I request to consider Mr.Vivek shankar as administator for Kannada wiktionary project. - Prashant Soratur