ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರ್ಣಮಾಲೆ

  1. ಬರಿಗೆಪಟ್ಟಿ
  2. ಲಿಪಿ,ಅಕ್ಷರಗಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ