ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರಸೆ

 1. ________________
  ವರಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನಗೆ ಅಕ್ಕನಾಗಬೇಕು.

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. range, en:range
 2. relation, en:relation

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರಸೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರಸೆ

 1. __________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರಸೆ

 1. ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾವ ವರಸೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ?

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರಸೆ

 1. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ವರಸೆಗೆ ಸೇರಿವೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರಸೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರಸೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರಸೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರಸೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರಸೆ

 1. ಗಾಡಿಗಳ ವರಸೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ವರಸೆ&oldid=532328" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ