ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ

  1. ________________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ