ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲಂಚ ತಿನ್ನುವ

  1. ಸಯ್ಯಗ,ಅಡನಾಡಿ,ನಡತೆಗೆಟ್ಟ
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ