ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲಂಚಗುಳಿಯಾಗು

  1. ಲಂಚ ತಿನ್ನಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ