ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರೊಟ್ಟಿಯ ಚೂರು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ