ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಬಾರಬಿಯಲ್ಲದ

  1. (ಬಣ್ಣ, ಉಡುಪು)ಸಾದಾ,ಹಿತಮಿತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ