ರದ್ದುಮಾಡುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರದ್ದುಮಾಡುವಿಕೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ