ರತಿಕ್ರೀಡೆಯಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರತಿಕ್ರೀಡೆಯಾಡು

  1. ಕೂಡು,ಸಂಭೋಗಿಸು
    _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: