ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಕ್ಷಿಸುವವನು

  1. ಪೋಷಕ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಕ್ಷಿಸುವವನು

  1. ಅನುಪಾಲಕ,ಕಾಪಾಡುವುದು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: