ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೋಸದ ಗಳಿಕೆ

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ