ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೋಸ

 1. ದಗಲ್ಬಾಜಿ,ಪಂಗನಾಮ, ಕುನಯ, ತಾರಾತಿಗಡಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೋಸ

 1. ಮೋಸಹೋಗು, ಮೋಸಮಾಡು, ಮೋಸಗೊಳ್ಳು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಂಗನಾಮ ಮೋಸ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೋಸ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೋಸ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೋಸ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೋಸ

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೋಸ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೋಸ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮೋಸ&oldid=666287" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ