ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೋಡಗಳ ಒಡ್ಡು

  1. ಮೇಘರಾಶಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ