ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೊಕದ್ದಮೆ

  1. ದಾವಾ,ಖಟ್ಲೆ,ವ್ಯಾಜ್ಯ, ದಾವೆ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ